ANMÄLAN >>

Tidigare och kommande föreläsare

Våra föreläsare vet vad de snackar om! Med gedigen erfarenhet och kunskap från bland andra Uppsala universitet, SLU, Stockholm Resilience Centre, KTH och näringslivet delar de med sig av den allra senaste forskningen och goda exempel på framgångsrikt hållbarhetsarbete som hjälper din verksamhet att vara i framkant. Programmet hittar du här!
Nedanstående personer kommer att föreläsa under 2024 samt har gästat oss under 2022 och 2023. Nya föreläsare uppdateras kontinuerligt.

Lisa Skiöld, verksamhetschef på Barnombudet

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening som arbetar med att förverkliga Barnkonventionen genom att utveckla verksamheter som möter och beslutar om barn

Det har skett många förbättringar kring bemötande och rutiner för skydd för barn, men  arbetet för att förändra synen på barn och deras delaktighet i samhället och i sina egna liv behöver fortfarande 

Lisa berättar om barnrättsfrågorna och sitt arbetssätt genom att vägleda i hur man kan arbeta utifrån och med barnkonventionen  i olika verksamheter. Inom Barnombudet i Uppsala län har det tagits fram flera metoder och verktyg och organisationen finns över trettio års erfarenhet av barnrättsarbete inom kommun.

Källa: Talarbyrån Athenas >>

FÖRELÄSTE I DECEMBER 2023

Cecilia Safaee, VD för fastighetsbolaget Hemmaplan.

I slutet av 2022 tog Fastighets AB Hemmaplan över Gottsunda centrum i Uppsala kommun. 
Cecilia Safaee berättar varför Hemmaplan investerar i områden med sociala utmaningar.

Cecilia Safaee är också grundare för organisationen Futebol dá Força (fotboll ger kraft) som verkar i Moçambique, Zambia, Finland och Sverige.

Syftet är att, genom fotbollen, skapa bättre möjligheter för unga kvinnor till ett självständigt, hälsosamt och säkert liv.

Cecilia Safaee har bland annat tilldelats Kompassrosen för att hon "med mod i beslut och långsiktigt ansvar för en hållbar verksamhet har förändrat världen för tusentals tjejer som fått kunskap, en tro på sig själva och goda värderingar med fotbollen som samlingsplats"

FÖRELÄSTE I DECEMBER 2023

Emma Sterky arbetar som huvudsekreterare/kanslichef för Nationella samordnaren för Agenda 2030, en statlig utredning som ska bidra till att skynda på Sveriges omställning till hållbar utveckling.
Emma har lång erfarenhet av offentlig sektor, framför allt från Regeringskansliet och från det statliga utredningsväsendet. Förutom arbetet med hållbar utveckling har Emma arbetat med olika områden inom politiken, exempelvis demokrati och civilsamhälle.
FÖRELÄSTE I DECEMBER 2023
Erik Bengtson är forskare i retorik vid Uppsala universitet och lektor vid Södertörns högskola. Erik forskar om företags gröna retorik; han menar att vi bör prata mindre om greenwashingens synder och fundera mer över vad som kännetecknar god grön marknadsföring, samt hur denna kan främjas. Eriks forskning bedrivs primärt inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Miljöutfästelser inom energisystemet, där han arbetar med Oskar Mossberg (jur. dr. i civilrätt). Erik och Oskar ger i höst ut en bok som handlar om fördelarna med grön marknadsföring. är och ersätt den med ditt eget innehåll.

Läs artikel av Erik Bengtsson och Oskar Mossberg här >>

FÖRELÄSTE I OKTOBER 2023

FÖRELÄSER I MAJ 2024
Sten Widmalm, professor i statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
Sten Widmalm undervisar i jämförande politik, demokratisk utveckling, offentlig förvaltning och krishantering. Hans forskningsområden är demokratisk utveckling, konfliktstudier, krishantering, decentralisering och korruption. Sten Widmalm forskar om sådana ämnen i Indien, Pakistan, Bangladesh, Uganda och Europa.
Sten Widmalm är en av två redaktörer till antologin Skör demokrati – det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur och forskning som handlar om demokratins utsatthet.
Boken är sprungen ur ett forskningsprojekt som behandlar demokratihot och  oron för att både Sverige och andra delar av världen får mindre öppna samhällen.
Läs mer om boken Skör demokrati här >>
FÖRELÄSER I OKTOBER 2024
Åsa Domeij är hållbarhetschef på Axfood, utbildad agronom och tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet.
Hon utsågs till Sveriges bästa hållbarhetschef 2022 för arbetet med att inspirera och bana väg för ett mer hållbart näringsliv.
Axfood är en familjeägd koncern med bl.a Willys, Hemköp, Tempo, Dagab, Middagsfrid, Martin & Servera och Urban Deli och har över 13 000 medarbetare. Axfoods mål är att vara branschledande inom hållbarhet och vara den starkaste kraften för ett hållbart mat-Sverige 2030.
Axfood har bland annat som ambition att införliva hållbarhetsfrågor tidigt i inköpsprocessen och dessutom vara en drivkraft för politiskt påverkansarbete.
På Torsåker gård, Axfoundations centrum för framtidens mat, arbetar man för att accelerera omställningen till hållbara livsmedelssystem tillsammans med representanter från hela livsmedelskedjan.

FÖRELÄSER I OKTOBER 2024

Elin Röös, en av Sveriges främsta experter på matens klimat- och miljöpåverkan
Elin Röös forskar och undervisar kring hållbar matproduktion och konsumtion ur många olika vinklar. Till exempel att bedöma miljöpåverkan från olika livsmedel eller hur vi kan producera mat åt en växande befolkning på ett hållbart sätt i framtiden. 
Elin jobbar också i projekt för mer hållbara kostmönster och produktion av mer hållbara och hälsosamma råvaror och föreläser på olika universitet i ämnet klimat- och miljöpåverkan från jordbruk och livsmedelsproduktion.

Ett pågående projekt är BiLCA som tar fram väsentligt förbättrade faktorer för biologisk mångfald för Sverige med hänsyn till bland annat antal arter, funktionell mångfald och landskapseffekter.

Sommaren 2022 var Elin en av Sommarpratarna i P1 >>
FÖRELÄSER I OKTOBER 2024
Jessie Sommarström – Drottningen av hållbar gastronomi
2022 blev Jessie Sommarström den första kvinnan på 34 år att vinna SM i professionell matlagning: Årets Kock. Hon har även mottagit Gastronomiska akademiens guldmedalj och utmärkelsen Kockarnas kock 2023. 
Jessie är skolad i det svensk/franska köket och på Michelin-krogen Esperanto i Stockholm.  I sitt sommarprat 2023 berättar hon bland annat om sin mammas värdegrund som ledde henne in på hållbar, klimatsmart mat.
Under många år var hon kreativ ledare på restaurang Urban Deli för innovation, hållbarhet och utveckling och har även varit delaktig i projekt tillsammans med Axfoundation inom framtidens mat. Idag frilansar hon och drivs av att göra hållbar mat mer tillgängligt för alla.

Foto: Milena Grandi/Martin & Servera

Sommaren 2023 var Jessie en av Sommarpratarna i P1 >>
Johanna Forsgren Amos, hållbarhetsrådgivare på Grant Thornton, ger oss grunderna till EUs nya direktiv på hållbarhetsredovisning och hjälper oss reflektera över hur det vi redovisar kan vägleda oss i vår marknadsföring.
Johanna är ESG-specialist och har omfattande arbetserfarenhet från  Europa, Asien och Nordamerika och hjälper sina kunder följa krav inom EU och globalt.  
ESG står för Environmental, Social och Governance och rymmer alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället. T.ex klimatförändringar, jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö, hållbarhetsredovisning,  mycket mer.
FÖRELÄSTE I OKTOBER 2023
Ulrika Persson-Fischier, forskare, excellent lärare och arbetar nu på Swedesd, centrum för utbildning och forskning för hållbar utveckling och global hälsa.
Ulrika är antropolog och var tidigare ansvarig för det internationella masterprogrammet "Hållbar destinationsutveckling” på Campus Gotland, som är en del av Uppsala universitet. 
– Jag försöker se mina forskningsfält ur de tre dimensionerna för hållbarhet, det vill säga ekonomi, ekologi och socialt, och fokuserar på samarbetsformer för hållbarhet, säger Ulrika Persson-Fischier.
FÖRELÄSTE I SEPTEMBER 2023
Charlotte Skott, vd Destination Uppsala och näringslivsdirektör Uppsala kommun.
Som vd för Destination Sälenfjällen och Scandinavian Mountains AB  var Charlotte Skott delaktig i arbetet med certifieringen «Merket for Bærekraftig reisemål». Modellen har utvecklats av Innovasjon Norge och är ett verktyg för turistorter och regioner att långsiktigt jobba för en hållbar destinationsutveckling.
Om det internationella samarbetet och hur Destination Uppsala dragit lärdom av den erfarenheten, berättar Charlotte Skott.
FÖRELÄSTE I SEPTEMBER 2023

Camilla Zedendahl är vd för Kungliga Djurgården sedan 2016 och har lång erfarenhet av platsutveckling.  Under 17 år vd för Destination Sigtuna, där hon bland annat ledde ett framgångsrikt varumärkesarbete. 2022 tilldelades Royal Djurgården utmärkelsen Green Destinations Platinum Award för ett strukturerat hållbarhetsarbete inom FNs  hållbarhetsmål och pekas ut som en förebild och inspiration för andra storstadsdestinationer i världen.

"Med stolthet och engagemang fortsätter vi tillsammans vårt arbete för att vara en plats för kultur, nöje och natur idag och i framtiden."

FÖRELÄSTE I SEPTEMBER 2023

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Ulf har utöver sin forskning också skrivit böcker, föreläst, debatterat och varit med i TV- och radioprogram. Ulf läste fysikerlinjen i Uppsala i mitten av 1980-talet och doktorerade vid Princeton, USA. Han vill förmedla nyfikenhet på en värld som vi vet så lite om, sätta in kunskap i ett vidare perspektiv och formulera meningsfulla frågor.

FÖRELÄSTE I MAJ 2023

Claes Hedström är präst och miljösamordnare vid Uppsala pastorat i Svenska kyrkan. Kristen etik betonar alla människors lika värde och att vi har ett ansvar. Claes föreläser ofta om hur vi ser på vår roll i skapelsen och vilka konsekvenser det får. Den här dagen hoppas han kunna bidra med hopp och framtidstro kring svåra frågor som klimatångest och frustration och verktyg att hantera detta.

FÖRELÄSTE I MAJ 2023

Martin Löfgren är inköpschef på Scandic Hotels med ansvar för alla inköpsavdelningar i Danmark, Tyskland, Finland, Norge och Sverige. Scandic är den ledande hotellkedjan i Norden med över 280 hotell och 16 000 medarbetare. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen sedan 2015 och jobbar aktivt med hållbarhet.

FÖRELÄSTE I MARS 2023

Martin Westin är forskare i miljökommunikation på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Inom sin tjänst vid SLU arbetar Martin med ett projekt som på svenska kan översättas till ”Hållbar urban livsstil genom nudging och medborgardeltagande” samt programmet Mistra Environmental Communication. Han undervisar även på Agronomprogrammet och Miljökommunikationsprogrammet vid SLU. Foto: Uppsala universitet.

FÖRELÄSTE I MARS 2023

Mathias Cöster, docent i industriell teknik vid Uppsala Universitet, forskar om digitalisering och sambandet mellan prismodeller, affärsmodeller och affärsekologier samt om organisationers styrning för att uppnå hållbarhetsmål.

FÖRELÄSTE I DECEMBER 2022

Katarina Graffman är doktor i kulturantropologi vid Uppsala universitet, forskare, föreläsare och författare. Under drygt två decennier har Katarina hjälpt företag att förstå konsumtionskulturen och människors beteenden. Hon är medförfattare till böckerna Vi är vad vi köper (2018) samt På spaning efter den tid som kommer (2020).

FÖRELÄSTE I DECEMBER 2022

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap och lektor i klimatledarskap vid Uppsala universitet, forskar i skärningspunkten mellan vetenskap och politik, och hjälper näringsliv och civilsamhälle med omvandlingen till ett samhälle inom planetens gränser.

FÖRELÄSTE I OKTOBER 2022

Malin Möller är chef för hållbarhet och kvalitet på Bilia AB. Malin har arbetet med hållbarhetsfrågor och verksamhetsutveckling i över 20 år inom både näringsliv och offentlig sektor. Hon vill hjälpa organisationer att hitta affärsnyttan i sitt arbete, vägleda dem mot hållbara affärer och nöjda medarbetare.

FÖRELÄSTE I OKTOBER 2022

Louise Hård af Segerstad från Albaeco berättar om nya designprinciper för att göra hållbara affärer utifrån 20 års erfarenhet av att verka som en brygga mellan forskningen på Stockholm Resilience Centre och praktiker inom olika verksamhetsområden.

FÖRELÄSTE AUGUSTI 2022

Jon-Erik Dahlin, forskare vid KTH och VD för Snowflake Education, arbetar med integrering av hållbar utveckling i utbildning och med hur man kan adressera hållbarhetsutmaningar inom industrin. Han har även stor erfarenhet av interaktiva verktyg för kompetensutveckling inom hållbarhet, t.ex. olika former av spel.

FÖRELÄSTE AUGUSTI 2022

Marika Haeggman från Albaeco berättar om arbetet bakom Houdinis Planetary Boundaries Assessment ­­– det första i sitt slag inom företagsvärlden. Marika har nästan 10 års erfarenhet av att kommunicera forskningen från Stockholm Resilience Centre, och knyta den till praktik och olika verksamheter.

FÖRELÄSTE VÅREN 2022

Håkan Emilsson från U&We är konsult inom hållbarhetsdriven affärsutveckling och kommer berätta mer om hållbarhetsredovisning, både utifrån lagkravet och ramverket GRI, samt ta upp några exempel från verkligheten.

FÖRELÄSTE VÅREN 2022