BOKA PLATS >>

Föreläsare

Våra föreläsare vet vad de snackar om! Med gedigen erfarenhet och kunskap från bland andra Uppsala universitet, SLU, Stockholm Resilience Centre, KTH och näringslivet delar de med sig av den allra senaste forskningen och goda exempel på framgångsrikt hållbarhetsarbete som hjälper din verksamhet att vara i framkant. Programmet hittar du här!

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Ulf har utöver sin forskning också skrivit böcker, föreläst, debatterat och varit med i TV- och radioprogram. Ulf läste fysikerlinjen i Uppsala i mitten av 1980-talet och doktorerade vid Princeton, USA. Han vill förmedla nyfikenhet på en värld som vi vet så lite om, sätta in kunskap i ett vidare perspektiv och formulera meningsfulla frågor.

FÖRELÄSER I MAJ 2023

Claes Hedström är präst och miljösamordnare vid Uppsala pastorat i Svenska kyrkan. Kristen etik betonar alla människors lika värde och att vi har ett ansvar. Claes föreläser ofta om hur vi ser på vår roll i skapelsen och vilka konsekvenser det får. Den här dagen hoppas han kunna bidra med hopp och framtidstro kring svåra frågor som klimatångest och frustration och verktyg att hantera detta.

FÖRELÄSER I MAJ 2023

Ulrika Persson-Fischier, ansvarig för masterprogrammet "Hållbar destinationsutveckling” på Campus Gotland, som är en del av Uppsala universitet. Utbildningen är internationell och tvärvetenskaplig. Att utbildningen ges på Campus Gotland är ingen slump. Gotland är en av de viktigaste destinationerna i hela Östersjön och är långt framme. Gotland blir caset som är applicerbart på destinationsarbete världen över.

FÖRELÄSER I SEPTEMBER 2023

Erik Bengtson är forskare i retorik vid Uppsala universitet och lektor vid Södertörns högskola. Erik forskar om företags gröna retorik; han menar att vi bör prata mindre om greenwashingens synder och fundera mer över vad som kännetecknar god grön marknadsföring, samt hur denna kan främjas. Erik och hans kollega Oskar Mossberg ger i höst ut en bok som handlar om fördelarna med grön marknadsföring.

FÖRELÄSER I OKTOBER 2023

Martin Westin är forskare i miljökommunikation på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Inom sin tjänst vid SLU arbetar Martin med ett projekt som på svenska kan översättas till ”Hållbar urban livsstil genom nudging och medborgardeltagande” samt programmet Mistra Environmental Communication. Han undervisar även på Agronomprogrammet och Miljökommunikationsprogrammet vid SLU. Foto: Uppsala universitet.

FÖRELÄSTE I MARS 2023

Martin Löfgren är inköpschef på Scandic Hotels med ansvar för alla inköpsavdelningar i Danmark, Tyskland, Finland, Norge och Sverige. Scandic är den ledande hotellkedjan i Norden med över 280 hotell och 16 000 medarbetare. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen sedan 2015 och jobbar aktivt med hållbarhet.

FÖRELÄSTE I MARS 2023

Tidigare föreläsare

Dessa föreläsare gästade oss under 2022.

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap och lektor i klimatledarskap vid Uppsala universitet, forskar i skärningspunkten mellan vetenskap och politik, och hjälper näringsliv och civilsamhälle med omvandlingen till ett samhälle inom planetens gränser.

Malin Möller är chef för hållbarhet och kvalitet på Bilia AB. Malin har arbetet med hållbarhetsfrågor och verksamhetsutveckling i över 20 år inom både näringsliv och offentlig sektor. Hon vill hjälpa organisationer att hitta affärsnyttan i sitt arbete, vägleda dem mot hållbara affärer och nöjda medarbetare.

Mathias Cöster, docent i industriell teknik vid Uppsala Universitet, forskar om digitalisering och sambandet mellan prismodeller, affärsmodeller och affärsekologier samt om organisationers styrning för att uppnå hållbarhetsmål.

Katarina Graffman är doktor i kulturantropologi vid Uppsala universitet, forskare, föreläsare och författare. Under drygt två decennier har Katarina hjälpt företag att förstå konsumtionskulturen och människors beteenden. Hon är medförfattare till böckerna Vi är vad vi köper (2018) samt På spaning efter den tid som kommer (2020).

Marika Haeggman från Albaeco berättar om arbetet bakom Houdinis Planetary Boundaries Assessment ­­– det första i sitt slag inom företagsvärlden. Marika har nästan 10 års erfarenhet av att kommunicera forskningen från Stockholm Resilience Centre, och knyta den till praktik och olika verksamheter.

Håkan Emilsson från U&We är konsult inom hållbarhetsdriven affärsutveckling och kommer berätta mer om hållbarhetsredovisning, både utifrån lagkravet och ramverket GRI, samt ta upp några exempel från verkligheten.

Louise Hård af Segerstad från Albaeco berättar om nya designprinciper för att göra hållbara affärer utifrån 20 års erfarenhet av att verka som en brygga mellan forskningen på Stockholm Resilience Centre och praktiker inom olika verksamhetsområden.

Jon-Erik Dahlin, forskare vid KTH och VD för Snowflake Education, arbetar med integrering av hållbar utveckling i utbildning och med hur man kan adressera hållbarhetsutmaningar inom industrin. Han har även stor erfarenhet av interaktiva verktyg för kompetensutveckling inom hållbarhet, t.ex. olika former av spel.