ANMÄLAN >>

Föreläsare från akademi och näringsliv

Våra föreläsare vet vad de snackar om! Med gedigen erfarenhet och kunskap från bland andra Uppsala universitet, SLU, Stockholm Resilience Centre, KTH och framstående företag, delar de med sig av den allra senaste forskningen och goda exempel på framgångsrikt hållbarhetsarbete som hjälper din verksamhet att vara i framkant. Programmet hittar du här!
Nedanstående personer kommer att föreläsa under 2024. Nya uppdateras kontinuerligt.

Kommande föreläsare

FÖRELÄSER I SEPTEMBER 2024

Johan Munck, VD för Polarn O. Pyret.
Polarn O. Pyret är ett svenskt barnklädesmärke inom premiumsegmentet mer hållbara varumärken. Johan ansvarar för att driva företagets tillväxt och lönsamhet över flera marknader och kanaler med fokus på att minska företagets miljöavtryck.
Enligt en artikel i Dagens industri 3 februari 2024 hade Polarn O. Pyret under 2023 omsättningsrekord och en e-handel som växer med 20 procent. Dessutom ökar strömmen av nya kunder till second hand-sortimentet.
Johan Munck har tidigare bland annat drivit konsultfirma och varit senior rådgivare där han hjälpt detaljhandelsföretag med innovativa och kundcentrerade lösningar. Johan har erfarenhet från omnikanalshandel, handels- och inköpsstrukturer och internationell expansion.
FÖRELÄSER I SEPTEMBER 2024
Therese Monstad, universitetslektor vid Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.
Therese är även biträdande prefekt med ansvar för institutionens utbildning. Hennes forskning är inriktad mot organisationskommunikation och då framförallt förändrings- och kriskommunikation.
De senaste åren har förändringsprocesserna i huvudsak handlat om digitala transformationer.
Hon har nyligen deltagit i projekt som har fokuserat på att kartlägga och bidra till att dämpa smittspridningen av covid-19 i U-A län (CRUSH Covid), om digital transformation av fysiska rum (TROPHY) & förändringskommunikation.
FÖRELÄSER I SEPTEMBER 2024
Anna Hämberg Barron,
Biträdande jurist på Agenda advokatbyrå
Annas expertområden, förutom allmän affärsjuridik, är fastighetsrätt och miljörätt.
Anna tycker att något av det viktigaste för att kunna skapa bra lösningar för klienterna är en god förståelse för deras affärssituation, samt förmågan att se ”lite längre”.
Hon drivs av att skapa lösningar som håller idag och samtidigt ger en tryggare affärssituation i framtiden.
Tack vare intresse för, och erfarenhet av, mark- och miljörätt är hon insatt i det landskap som dagens och framtidens företag har att förhålla sig till.

FÖRELÄSER I OKTOBER 2024

Elin Röösen av Sveriges främsta experter på matens klimat- och miljöpåverkan
Elin Röös forskar och undervisar kring hållbar matproduktion och konsumtion ur många olika vinklar. Till exempel att bedöma miljöpåverkan från olika livsmedel eller hur vi kan producera mat åt en växande befolkning på ett hållbart sätt i framtiden. 
Elin jobbar också i projekt för mer hållbara kostmönster och produktion av mer hållbara och hälsosamma råvaror och föreläser på olika universitet i ämnet klimat- och miljöpåverkan från jordbruk och livsmedelsproduktion.

Ett pågående projekt är BiLCA som tar fram väsentligt förbättrade faktorer för biologisk mångfald för Sverige med hänsyn till bland annat antal arter, funktionell mångfald och landskapseffekter.

Sommaren 2022 var Elin en av Sommarpratarna i P1 >>
FÖRELÄSER I OKTOBER 2024
Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, utbildad agronom och tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet.
Hon utsågs till Sveriges bästa hållbarhetschef 2022 för arbetet med att inspirera och bana väg för ett mer hållbart näringsliv.
Axfood är en familjeägd koncern med bl.a Willys, Hemköp, Tempo, Dagab, Middagsfrid, Martin & Servera och Urban Deli och har över 13 000 medarbetare. Axfoods mål är att vara branschledande inom hållbarhet och vara den starkaste kraften för ett hållbart mat-Sverige 2030.
Axfood har bland annat som ambition att införliva hållbarhetsfrågor tidigt i inköpsprocessen och dessutom vara en drivkraft för politiskt påverkansarbete.
På Torsåker gård, Axfoundations centrum för framtidens mat, arbetar man för att accelerera omställningen till hållbara livsmedelssystem tillsammans med representanter från hela livsmedelskedjan.
FÖRELÄSER I OKTOBER 2024
Jessie Sommarström – Drottningen av hållbar gastronomi
2022 blev Jessie Sommarström den första kvinnan på 34 år att vinna SM i professionell matlagning: Årets Kock. Hon har även mottagit Gastronomiska akademiens guldmedalj och utmärkelsen Kockarnas kock 2023 och Årets rätt 2023 . 
Jessie är skolad i det svensk/franska köket och på Michelin-krogen Esperanto i Stockholm.  I sitt sommarprat 2023 berättar hon bland annat om sin mammas värdegrund som ledde henne in på hållbar, klimatsmart mat.
Under många år var hon kreativ ledare på restaurang Urban Deli för innovation, hållbarhet och utveckling och har även varit delaktig i projekt tillsammans med Axfoundation inom framtidens mat. Idag frilansar hon och drivs av att göra hållbar mat mer tillgängligt för alla.

Foto: Årets rätt, Årets kock.

Sommaren 2023 var Jessie en av Sommarpratarna i P1 >>
FÖRELÄSER I DECEMBER 2024
Lena Zander är doktor och professor vid institutionen för företagsstudier vid Uppsala universitet.
Lena Zander är specialiserad på tvärkulturell forskning om ledarskap och team. Hennes senaste projekt fokuserar bland annat på migrantintegration och det akademiska kompetensflyktsproblemet.
Hon arbetar för närvarande med tre projekt: Att leda globala virtuella team; kärnvärden och utnyttjande av kultur i multinationella organisatoriska miljöer; och undervisning i det mångkulturella klassrummet.
Hon är publicerad i internationella böcker och tidskrifter samt har tjänstgjort som Senior Editor för Journal of World Business, biträdande redaktör för Africa Journal of Management och redaktör för olika böcker och specialnummer.
Hon har tidigare haft befattningar som hedersforskare och professor vid Victoria University of Wellington, Nya Zeeland; docent vid Handelshögskolan i Stockholm och gästforskare vid Stanford University och University of Pennsylvania, USA. Hon var gästprofessor vid det kinesiska universitetet i Hong Kong 2016-2017.

FÖRELÄSER I DECEMBER 2024

Anna Gulliksen är global chef för Talent Acquisition och Employer Brand på Tietoevry.
Anna brinner för rekrytering av talanger och att bygga starka arbetsgivarvarumärken med en kultur baserad på engagemang, mångfald och lika rättigheter samt att använda ny teknik för att öka rättvisa och objektivitet.
Erfaren utbildare, föreläsare chef och konsult med bakgrund från större konsultföretag och mindre och mer flexibla lösningar inom förändringsledning, talent management, personalhantering.
Företag behöver arbeta  strategiskt med rekrytering för att få in ny kompetens och vara attraktiva för nya talanger. Det är viktigt att skapa inkluderande processer, att attrahera fler kvinnor och att bygga bort de omedvetna fördomar som påverkar urvalet.
Anna har en bakgrund som beteendevetare och har bland annat introducerat gamification i rekrytering för att fatta mer välgrundade beslut och med hjälp av data skapa en ännu bättre upplevelse för kandidaterna. Hon utsågs  2020 till Årets person inom Employer Branding, av företaget Universum.

FÖRELÄSER I DECEMBER 2024

Mohamad Hassan, Uppsala Public Affairs AB. 
Mohamad Hassan är en erfaren företagare. Under 20 år var han aktiv politiker för Liberalerna i Uppsala kommun som kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i arbetsmarknadsnämnden, Samordningsförbundet m.m.
Efter den politiska karriären har han engagerat sig i flera projekt inom bland annat idrott och kultur samtidigt som han även arbetar med olika uppdrag. Han berättar mer om det samverkansprojekt  inom trygghet och samhällsbyggnad som han har i Gränby och Kvarngärdet i Uppsala.
Ett av Mohamads engagemang engagemang är som ordförande för Uppsala:2030 ideell förening.
FÖRELÄSTE I MAJ 2024
Johanna Odlander, chefredaktör, ansvarig utgivare och VD på Upsala Nya Tidning.
Johanna Odlander tidigare redaktionell chef på Expressen, idag chefredaktör på Upsala Nya Tidning, berättar om källskydd och meddelarfriheten. Johanna brinner för samhällsfrågor och mediernas folkbildande uppdrag.
"UNT:s främsta uppdrag är som jag ser det att vara en garant för demokratin genom att skildra och granska det som sker i spridningsområdet. För mig känns det meningsfullt att åter få vara en del av det viktiga arbetet" säger Johanna 

Foto: Julia Koch

FÖRELÄSTE I MAJ 2024
Sten Widmalm, professor i statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
Sten Widmalm undervisar i jämförande politik, demokratisk utveckling, offentlig förvaltning och krishantering. Hans forskningsområden är demokratisk utveckling, konfliktstudier, krishantering, decentralisering och korruption. Sten Widmalm forskar om sådana ämnen i Indien, Pakistan, Bangladesh, Uganda och Europa.
Sten Widmalm är en av två redaktörer till antologin Skör demokrati – det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur och forskning som handlar om demokratins utsatthet.
Boken är sprungen ur ett forskningsprojekt som behandlar demokratihot och  oron för att både Sverige och andra delar av världen får mindre öppna samhällen.
Läs mer om boken Skör demokrati här >>
FÖRELÄSTE I MAJ 2024
Elsa Malmqvsit, advokat och affärsjurist på Advokatfirman Lindahl 
Elsa Malmqvist arbetar främst med arbetsrätt och compliancefrågor bl.a. kopplat till visselblåsning.
Hon agerar ofta som rådgivare till arbetsgivare i legala frågor som rör anställningar, arbetsmiljö, utredningar och policyarbete.
Elsa har bland annat varit med och tagit fram Lindahls visselblåsartjänst där klienter får hjälp att uppfylla samtliga krav som ställs inom ramen för den svenska visselblåsarlagstiftningen.
Läs mer om vad en visselblåsare är på arbetsmiljöverkets webb >>
FÖRELÄSTE I MARS 2024
Den nya tidens affärer – Per Fors, forskare Uppsala universitet
Cirkulär ekonomi är ett centralt begrepp för Per, och han har tidigare intresserat sig för delningsekonomi, second-hand-ekonomi och elektronikavfall. Nu medverkar Per i två forskningsprojekt kopplade till hållbar IT.
Per talade om cirkulär ekonomi är ett system som strävar efter att förlänga livslängden på alla produkter genom att serva, laga, reparera, skapa nytt av gamla delar, ge gamla delar en ny funktion och till sist återvinna den slitna produkten till nytt material.
FÖRELÄSTE I MARS 2024
Alexandra Rosenkvist, hållbarhetschef Beijer Byggmaterial Sverige
I en mansdominerad bransch med ca 2500 medarbetare fördelade på 116 byggvaruhus över hela Sverige leder Alexandra den hållbara omställningen. När hon startade 2017 var hon en ensamorkester.
Idag har hon 113 ambassadörer samt ett hållbarhetsråd som består av cheferna inom de viktigaste affärsområdena på Beijer och är en stor del av ledningsgruppen. 
Vägen dit har gått genom att utbilda medarbetare i vad hållbar utveckling betyder för Beijer, identifiera talespersoner, involvera fler och berätta om allt de gör. 
FÖRELÄSTE I MARS 2024
Elin Belleza innovationsledare Uppsala Vatten och Avfall
Elin berättade om avfallstrappan är där tanken är att vi ska deponera så lite som möjligt. Idag återanvänds mindre än 1% av allt material i Sverige. 17% går till materialåtervinning, ca 25% till energiåtervinning och 12 % deponeras.
FÖRELÄSTE I DECEMBER 2023
Lisa Skiöld är sedan 2012 barnombud och verksamhetschef på Barnombudet i Uppsala län.
det är en ideell förening som arbetar med att förverkliga Barnkonventionen genom att utveckla verksamheter som möter och beslutar om barn. Lisa är även en ofta anlitad föreläsare.
I sin roll som verksamhetschef och ordförande i Barnskyddsrådet, arbetar hon med samverkan, påverkan, information och stödärenden.
Lisa vill sprida barnrättsfrågorna och sitt arbetssätt genom att vägleda i hur man kan arbeta utifrån och med barnkonventionen  i olika verksamheter. Inom Barnombudet i Uppsala län har det tagits fram flera metoder och verktyg och organisationen finns över trettio års erfarenhet av barnrättsarbete.
FÖRELÄSTE I DECEMBER 2023
Cecilia Safaee, VD fastighetsbolaget Hemaplan.
I slutet av 2022 tog Fastighets AB Hemmaplan över Gottsunda centrum i Uppsala kommun. Cecilia Safaee berättar varför Hemmaplan investerar i områden med sociala utmaningar.
- I takes a village to raise a child, säger Cecilia Safaee. 
Hemmaplan investerar i centrumfastigheter i områden präglade av socioekonomiska utmaningar, för att genom centrumet driva en positiv samhällsutveckling i hela området. Målsättningen är att alla barn ska växa upp med lika möjligheter i ett tryggt område där de känner sig hemma. Hemmaplan vill återta närcentrumets roll som "platsen mitt i byn" och utgöra ett nav för hela området, med och för människor som bor och är verksamma här. 
FÖRELÄSTE I DECEMBER 2023
Emma Sterky arbetar som huvudsekreterare/kanslichef för Nationella samordnaren för Agenda 2030, en statlig utredning som ska bidra till att skynda på Sveriges omställning till hållbar utveckling.
Emma har lång erfarenhet av offentlig sektor, framför allt från Regeringskansliet och från det statliga utredningsväsendet. 
Nationella samordnaren ska stödja regeringen i arbetet med att genomföra Agenda 2030 nationellt och att 2030-frågorna stärks i våra kommuner, regioner, näringsliv, civilsamhället och akademin. Ett särskilt fokus i samordnarens arbete ligger på barns och ungas perspektiv och delaktighet och på dem som befinner sig i en särskilt utsatt situation. Uppdraget slutredovisas senast den 31 mars 2024.
FÖRELÄSTE I OKTOBER 2023
Erik Bengtson är forskare i retorik vid Uppsala universitet, samt lektor i retorik vid Södertörns högskola. 
 Erik Bengtsson har definierat sju synder inom grön marknadsföring, vänt dessa och har vänt dessa till  gröna marknadsföringsdygder. Istället för att sluta göra något berättar han om hur man kan göra i en positiv riktning.  
 Erik kommer att prata om nyttan med grön marknadsföring och hur vi behöver inspireras av goda förebilder för att förändra normen i samhället.
 Greenwashing, eller grönmålning, är när en organisation försöker framställa sin vara, tjänst eller sig själv som bättre för miljö och klimat än vad den i själva verket är.

FÖRELÄSTE I OKTOBER 2023

Johanna Forsgren Amos, hållbarhetsrådgivare på Grant Thornton, ger oss grunderna till EUs nya direktiv på hållbarhetsredovisning och hjälper oss reflektera över hur det vi redovisar kan vägleda oss i vår marknadsföring.
Johanna är ESG-specialist och har omfattande arbetserfarenhet från  Europa, Asien och Nordamerika och hjälper sina kunder följa krav inom EU och globalt.  
ESG står för Environmental, Social och Governance och rymmer alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället. T.ex klimatförändringar, jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö, hållbarhetsredovisning,  mycket mer.

FÖRELÄSTE I SEPTEMBER 2023

Ulrika Persson-Fischier, forskare, excellent lärare och arbetar nu på Swedesd, centrum för utbildning och forskning för hållbar utveckling och global hälsa.
Ulrika är antropolog och var tidigare ansvarig för det internationella masterprogrammet "Hållbar destinationsutveckling” på Campus Gotland, som är en del av Uppsala universitet. 
– Jag försöker se mina forskningsfält ur de tre dimensionerna för hållbarhet, det vill säga ekonomi, ekologi och socialt, och fokuserar på samarbetsformer för hållbarhet, säger Ulrika Persson-Fischier.

FÖRELÄSTE I SEPTEMBER 2023

Charlotte Skott, vd Destination Uppsala och näringslivsdirektör Uppsala kommun.
Som vd för Destination Sälenfjällen och Scandinavian Mountains AB  var Charlotte Skott delaktig i arbetet med certifieringen «Merket for Bærekraftig reisemål». Modellen har utvecklats av Innovasjon Norge och är ett verktyg för turistorter och regioner att långsiktigt jobba för en hållbar destinationsutveckling.
Om det internationella samarbetet och hur Destination Uppsala dragit lärdom av den erfarenheten, berättar Charlotte Skott.

FÖRELÄSTE I SEPTEMBER 2023

Camilla Zedendahl är vd för Kungliga Djurgården sedan 2016 och har lång erfarenhet av platsutveckling.  Under 17 år vd för Destination Sigtuna, där hon bland annat ledde ett framgångsrikt varumärkesarbete. 2022 tilldelades Royal Djurgården utmärkelsen Green Destinations Platinum Award för ett strukturerat hållbarhetsarbete inom FNs  hållbarhetsmål och pekas ut som en förebild och inspiration för andra storstadsdestinationer i världen.

"Med stolthet och engagemang fortsätter vi tillsammans vårt arbete för att vara en plats för kultur, nöje och natur idag och i framtiden."

FÖRELÄSTE I MAJ 2023
Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Ulf har utöver sin forskning också skrivit böcker, föreläst, debatterat och varit med i TV- och radioprogram. Ulf läste fysikerlinjen i Uppsala i mitten av 1980-talet och doktorerade vid Princeton, USA. Han vill förmedla nyfikenhet på en värld som vi vet så lite om, sätta in kunskap i ett vidare perspektiv och formulera meningsfulla frågor.
FÖRELÄSTE I MAJ 2023
Claes Hedström är präst och miljösamordnare vid Uppsala pastorat i Svenska kyrkan. Kristen etik betonar alla människors lika värde och att vi har ett ansvar. Claes föreläser ofta om hur vi ser på vår roll i skapelsen och vilka konsekvenser det får. Den här dagen hoppas han kunna bidra med hopp och framtidstro kring svåra frågor som klimatångest och frustration och verktyg att hantera detta.
FÖRELÄSTE I MARS 2023
Martin Löfgren är inköpschef på Scandic Hotels med ansvar för alla inköpsavdelningar i Danmark, Tyskland, Finland, Norge och Sverige. Scandic är den ledande hotellkedjan i Norden med över 280 hotell och 16 000 medarbetare. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen sedan 2015 och jobbar aktivt med hållbarhet.
FÖRELÄSTE I MARS 2023
Martin Westin är forskare i miljökommunikationpå Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Inom sin tjänst vid SLU arbetar Martin med ett projekt som på svenska kan översättas till ”Hållbar urban livsstil genom nudging och medborgardeltagande” samt programmet Mistra Environmental Communication. Han undervisar även på Agronomprogrammet och Miljökommunikationsprogrammet vid SLU. Foto: Uppsala universitet.
FÖRELÄSTE I DECEMBER 2022
Mathias Cöster, docent i industriell teknik vid Uppsala Universitet, forskar om digitalisering och sambandet mellan prismodeller, affärsmodeller och affärsekologier samt om organisationers styrning för att uppnå hållbarhetsmål.

FÖRELÄSTE I DECEMBER 2022
Katarina Graffman är doktor i kulturantropologi vid Uppsala universitet, forskare, föreläsare och författare. Under drygt två decennier har Katarina hjälpt företag att förstå konsumtionskulturen och människors beteenden. Hon är medförfattare till böckerna Vi är vad vi köper (2018) samt På spaning efter den tid som kommer (2020).
FÖRELÄSTE I OKTOBER 2022
Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap och lektor i klimatledarskap vid Uppsala universitet, forskar i skärningspunkten mellan vetenskap och politik, och hjälper näringsliv och civilsamhälle med omvandlingen till ett samhälle inom planetens gränser.

FÖRELÄSTE I OKTOBER 2022

Malin Möller är chef för hållbarhet och kvalitet på Bilia AB. Malin har arbetet med hållbarhetsfrågor och verksamhetsutveckling i över 20 år inom både näringsliv och offentlig sektor. Hon vill hjälpa organisationer att hitta affärsnyttan i sitt arbete, vägleda dem mot hållbara affärer och nöjda medarbetare.
FÖRELÄSTE AUGUSTI 2022
Louise Hård af Segerstad från Albaeco berättar om nya designprinciper för att göra hållbara affärer utifrån 20 års erfarenhet av att verka som en brygga mellan forskningen på Stockholm Resilience Centre och praktiker inom olika verksamhetsområden.
FÖRELÄSTE AUGUSTI 2022
Jon-Erik Dahlin, forskare vid KTH och VD för Snowflake Education, arbetar med integrering av hållbar utveckling i utbildning och med hur man kan adressera hållbarhetsutmaningar inom industrin. Han har även stor erfarenhet av interaktiva verktyg för kompetensutveckling inom hållbarhet, t.ex. olika former av spel.
FÖRELÄSTE VÅREN 2022
Marika Haeggman från Albaeco berättar om arbetet bakom Houdinis Planetary Boundaries Assessment ­­– det första i sitt slag inom företagsvärlden. Marika har nästan 10 års erfarenhet av att kommunicera forskningen från Stockholm Resilience Centre, och knyta den till praktik och olika verksamheter.
FÖRELÄSTE VÅREN 2022
Håkan Emilsson från U&We är konsult inom hållbarhetsdriven affärsutveckling och kommer berätta mer om hållbarhetsredovisning, både utifrån lagkravet och ramverket GRI, samt ta upp några exempel från verkligheten.