ANMÄLAN >>
PARTNERS & SPONSORER

Tillsammans formar vi framtiden

Det finns många nätverk. En del går ut på att mingla, en del går ut på att sälja och en del går ut på att inspireras. Här får du alltihop och mer än så. Men det viktigaste är vad du ger. På Uppsala:2030 har du möjlighet att bidra till en bättre värld med din erfarenhet, kunskap och kreativitet. Vi ser fram emot att få ta del av den.

Uppsala:2030 är mötesplatsen för alla som känner ett ansvar för den omställning samhället och företagen behöver göra för att vi ska nå de globala hållbarhetsmålen tillsammans. Vi har olika paket för partners och sponsorer där ditt företag eller din organisation får synas. Kontakta oss genom att mejla info@uppsala2030.com eller fyll i formuläret nedan.

”Tillsammans med entreprenörer skapar vi framtiden – genom att stötta företag att skapa hållbar tillväxt. Vi påverkar samhället varje dag. Dels när vi hjälper våra kunder med deras transparens, utveckling och konkurrenskraft, men också genom att utveckla våra medarbetare. Med vår rådgivning vill vi bidra till ett långsiktigt och hållbart företagande utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.”

"Vår idé är att skapa trygghet för människor och företag i Uppsala län. Våra samarbeten är långsiktiga och leder oss mot vår vision "Tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar". Vi återinvesterar i projekt som får fler att må bra, hitta sitt sammanhang och se en framtid full av möjligheter. När fler känner sig inkluderande, delaktiga och trygga, får det hela samhället att må bra. Det är filosofin bakom hela vårt arbete."

Uppsala universitet delar med sig av den senaste forskningen inom hållbar affärsutveckling. Det omfattar det sociala, det ekologiska och det ekonomiska ansvaret varje företag har både internt och externt. Ett företags samhällsansvar är lika komplext och finstämt som det ekologiska systemet, miljö, klimat, biologisk mångfald, mänskliga rättigheter, digitaliseringen, entreprenörskap och intraprenörskap, cirkulär ekonomi, delningsekonomi och mycket mer.

"Vi har funnits länge i Uppsala län – och har stora ambitioner att finnas här länge än. Därför är hållbarhetsfrågor en helt integrerad del av allt vi gör- vilket gör det självklart för oss att vara en del av Uppsala 2030.”
Joel Grauman, Hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Uppsala
”Vi medverkar i Uppsala:2030 för att sprida kunskap från Uppsala universitet till nytta för företag och organisationer i Uppsala län, och även till övriga Sverige. Vår medverkan hoppas vi också ska bidra till att Uppsala universitet uppfattas som närvarande och tillgängligt i den regionala diskussionen om hållbar utveckling och hållbara arbetssätt och innovationer.”
Ulrika Ljungman, Avdelningschef uppdragsutbildning på Uppsala universitet
"Uppsala:2030 är ett viktigt forum för det goda samtalet som kan leda till förändring. Vi vill vara en del av Uppsalas innovation och utveckling mot ett hållbart samhälle och en hållbar värld. Uppsala:2030 ger oss ny kunskap och värdefulla kontakter och våra medlemmar i Cirkulärt Uppsala kan ta del av Uppsala:2030s program."
Christina Bostedt, marknads- och kommunikationschef Uppsala vatten och avfall

Cirkulärt Uppsala arbetar för att alla använder och återanvänder produkter så länge det går, materialåtervinner förbrukade produkter och är rädda om vårt dricksvatten. Alla behöver hjälpas åt. Ingen kan skapa ett cirkulärt Uppsala ensam, vi kan bara göra det tillsammans. Därför behöver vi organisationer, företag och föreningar som arbetar tillsammans. Cirkulärt Uppsala är stödet i det arbetet. Bakom initiativet står Uppsala Vatten och Avfall AB. Läs mer på webben. 

Uppsalahems vision är att bidra till en levande och hållbar stad som många vill bo och leva i, idag och i framtiden. Vår roll som en stor aktör på Uppsalas bostadsmarknad ger oss möjlighet att påverka hållbarhetsfrågor både i vår egen värdekedja, i Uppsala och i vår bransch. Därför fokuserar vi på hållbarhet i allt vi gör. Uppsalahem har en värdegrund som alla medarbetare omfattas av. Vår värdegrund är ”Tillsammans” och innebär att vi alltid jobbar tillsammans för våra hyresgäster.

Hållbarhet är en utgångspunkt för all verksamhet som Uppsala kommun driver. Målet är att hela kommunen ska utvecklas hållbart. I det arbetet krävs samverkan mellan organisationer och företag. För att Uppsala ska kunna fortsätta utvecklas hållbart behöver näringslivet ha en god tillväxt, och nya företag och arbetstillfällen skapas. För Uppsala kommun är det också viktigt med olika nätverk där företag och organisationer kan mötas och skapa nya affärer och aktiviteter i samverkan.

"Novavax vill göra skillnad. Vi är ett globalt bioteknikföretag som fokuserar på att utveckla livräddande vacciner för att bekämpa infektionssjukdomar. Novavax AB är baserat i Uppsala och ansvarar för forskning, utveckling och produktion av naturliga substanser som används för att göra vacciner mer effektiva. Det finns ett oerhört stort behov och vi arbetar ständigt för att skydda människors hälsa i hela världen."

"Att vara en del av Uppsla 2030 känns naturligt för oss. RP startades 2004 med ambitionen att minska slöseriet i företag och organisationer genom återanvändning, upcycling och omfördelning. Tillsammans skall vi nå klimatmålen"
Johnny Wallén, verksamhetsansvarig RP Recykling Partner
"Syftet med engagemanget är att få tillgång till föreläsare med hög kvalitet från näringslivet och universitetet som ger oss nya perspektiv och kunskap. Dessutom kommer vi in i ett sammanhang med likasinnade. Med det menar jag att representanterna för företagen i Uppsala 2030 verkligen brinner för hållbarhet och att de tar målinriktade steg för att nå sina mål.

Efter varje föreläsning delas vi in i diskussionsgrupper där vi diskuterar vad den nya inputen betyder för våra företag. Då förstår man ämnet på ett bättre sätt samtidigt som man får en inblick i andra företags hållbarhetsarbete. Jag har fått flera idéer i de diskussionerna som jag har tagit hem till Bravida."

Anna Skogtjärn, Sälj- och Marknadschef Bravida Energi och Service

”Vi vill vara med och anta utmaningen att tillsammans sätta hållbarhet på Uppsalas karta.​”

Agenda advokatbyrå är en nytänkande byrå som sätter näringslivets intressen högst på sin agenda. Som förstår klienternas verksamhet och låter affärsjuridiken skapa affärsframgång.

Läs mer på www.agendaadvokatbyra.se

"Vi på Iscar Sverige vill lära oss hur vi kan göra skillnad och jobba för hållbarhet i det vi kan påverka i vår del av koncernen.”

ISCAR Sverige säljer och marknadsför hårdmetallverktyg för skärande bearbetning till svensk verkstadsindustri. Iscar har idag 43 anställda i Sverige varav 14 på huvudkontoret i Uppsala. Övrig personal, främst säljare och tekniker, är fördelade över hela Sverige från Umeå i norr till Karlskrona i söder. Den största delen av tillverkningen ligger i Israel men finns även på andra ställen i världen.

Läs mer på www.iscar.se

”Södra tornet är en pr- och kommunikationsbyrå som vill vara med och göra världen till en bättre plats. Det gör vi med strategi och kreativitet som sätter tankar och människor i rörelse. Från logiskt till magiskt, varje gång.

Vi vill också vara en hållbar arbetsplats där vi själva både kan må bra och göra bra. Vi tror på kommunikation som en god kraft för att skapa positiv förändring, hållbar business, upplysa och folkbilda."

Läs mer på www.sodratornet.se

Det var inom Scandic som idén om ”häng-upp-handduken” för att spara resurser uppkom. Redan år 1993 bestämde vi oss för att bli en ledande aktör inom hållbarhet, och driva utvecklingen i branschen.

Idag är hållbarhet en del av vårt DNA och vi utvecklar ständigt våra hotell och vår drift för att vi ska göra ett så litet klimatavtryck som möjligt."

I Uppsala kan du välja mellan Scandic Uplandia, mitt i centrum, och Scandic Uppsala Nord.

Läs mer på www.scandichotels.se

”RP startades med ambitionen att minska slöseriet i företag och organisationer och förlänga livscykeln för kontorsinredning genom återanvändning, upcycling och omfördelning."

Affärsidén är att hjälpa företag med hållbara helhetslösningar. Det kan innebära att rusta upp och designa om möbler som redan finns eller hyra ut och komplettera med hållbar inredning. Garanti 3 år medföljer.

RP erbjuder även uppköp av inredning som företag inte längre använder men som kan brukas av andra.

Läs mer på www.rp.se

Bravida jobbar med fastigheters livgivande funktioner som t.ex. el, vvs, ventilation och kyla. Fastigheter står för nästan en fjärdedel av Sveriges utsläpp av CO2 om man räknar ihop nyproduktion och drift.

Som stor koncern med 14 000 medarbetare i Norden vill vi vara en föregångare inom ekologisk hållbarhet. När Bravida tar ett helhetsgrepp kring installationer, drift och proaktivt underhåll skapar vi förutsättningar för våra kunder att nå sina CO2-mål samtidigt som vi skapar välfungerande miljöer i t.ex. kontor, hem och sjukhus där människor trivs."

Läs mer på www.bravida.se

"Mat och matproduktion har en betydande inverkan på vår miljö och klimat, vilket kräver vår omedelbara uppmärksamhet och åtgärder.

Genom vår starka lokala förankring i Uppsala med tre verksamheter inom mat & dryck och  flera andra tjänsteområden inom Facility management vill vi vara med och positivt bidra till den beteendeförändring som måste ske, på både individ och företagsnivå. Genom dessa frukostar hoppas vi bidra till samtal, nätverkande och handling som gör skillnad.”

Läs mer på www.coor.com

Nature is cool. Vi vill jobba med företag och organisationer som har bestämt sig för att skapa en hållbar framtid.

Vi på Phosworks har funderat på hur vi som kreativ byrå kan göra största möjliga skillnad för klimatet? Självklart sopsorterar vi och tänker på vår energiförbrukning, men det känns lite futtigt. För att göra verklig skillnad vill vi aktivt välja och hjälpa företag vars verksamhet och projekt minskar klimatpåverkan."

Läs mer på www.phosworks.com

"En katalysator i vårt förändringsarbete

Uppsala:2030 har gett oss inspiration och goda exempel på hur man både kan göra och tänka kring hållbar affärsutveckling. Tillsammans med andra aktiviteter har Uppsala:2030 varit en katalysator för oss i vårt förändringsarbete där träffarna blir en regelbunden påminnelse. Det kan vara lockande att gå med i lite snabbare processer, men det har varit en fördel att detta har varit över en lång tid då förändringsarbete tar tid. Uppsala:2030 är inte bara miljöfrågor utan belyser alla hållbarhetsperspektiv som kan ge nya affärsmöjligheter och arbetssätt. För oss är det helt avgörande att kunna visa att Q-linea bidrar till en hållbar framtid för att kunna rekrytera både nya kunder och medarbetare i framtiden.”

Mats Gullberg vice vd Q-linea

”I vårt dagliga arbete har vi mest fokus på social hållbarhet, men alla aspekter påverkar barn idag och i framtiden i allra högsta grad.”

Barnombudet är en ideell förening som sedan 1988 arbetar för varje barns rätt. Vi verkar i första hand lokalt och regionalt, men även på nationell nivå. Vi arbetar med barnets rättigheter utifrån alla möjliga perspektiv och metoder och ser också att företagsledare som vill arbeta för Agenda 2030 är ett utmärkt sammanhang utöver våra nuvarande samarbeten med kommun, region, universitet och civilsamhälle.

Läs mer på www.boiu.se

”Vi vill hjälpa till att stärka Uppsalas självförtroende och sprida allt gott och spännande i vår stad. Vi vill hjälpa till att skapa förutsättningar för företag och organisationer att samarbeta.”

Susanna Lans och Charlotte Hörngren hyser en lång och trogen kärlek till Uppsala. Därför startade de magasinet och webben Heja Uppsala som förmedlar positiva nyheter och lyfter personer, företag och företeelser som gör Uppsala bra.

Läs mer på www.hejauppsala.com

”Ingen organisation kan klara de hållbarhetsutmaningar vi står för helt själva, vi behöver samarbeta för att hitta helt nya hållbara affärsmöjligheter och arbetssätt.

I Uppsala:2030 får vi inte bara den senaste forskningen inom hållbar utveckling och goda exempel från näringslivet utan vi får också dela våra erfarenheter med andra och lösa utmaningar tillsammans. Varje gång vi går hem från Uppsala:2030 känner vi oss fulla av energi och kreativitet.”

Läs mer på www.siriusfotboll.se

”Uppsala:2030 betyder att vi tillsammans förbättrar hållbarheten för individen, företaget, Uppsala, Sverige och världen.”

Q-linea utvecklar innovativa lösningar för diagnostik av infektionssjukdomar och samtidigt minska antibiotikaresistensen. Vi är baserade i Uppsala och bedriver forskning, utveckling, produktion samt marknadsföring inom regionen.

Läs mer på www.qlinea.com

"Vi har fått med alla medarbetarna

"Uppsala:2030 har verkligen hjälpt vårt företag att ta ett steg i taget i vårt hållbarhetsarbete. Vi har kopplat vår vision mot de globala hållbarhetsmålen och även fått hjälp med att få med alla medarbetare i hållbarhetsarbetet tack vare den digitala utbildningen i kombination med workshops.

Inför varje gång vi ska träffas i Uppsala:2030 så tänker jag, hur ska jag hinna? När jag väl landar i nätverket försvinner tankarna på det vanliga jobbet och jag blir i stället helt fokuserad på det större uppdrag som vi alla måste hjälpas åt att genomföra för framtidens skull."

Hanna Pontén Brattgård, advokat och vd på Agenda Advokatbyrå AB

Priser och innehåll

Alltifrån partner till sponsor av en plats. Alla som är med gör skillnad. Skicka ett mejl så bokar vi ett möte för att berätta mera. Kan du inte gå själv? Bjud in en kund, medarbetare, någon i styrelsen eller en leverantör. Tillsammans ställer vi om till ett hållbart arbetsliv och en levande planet.
Paket
Detta ingår
Pris per år
PARTNER

Din verksamhet står som avsändare i all marknadsföring och har ett bord uppkallat efter sig med åtta egna platser där dina anställda, kunder och leverantörer kan delta i programmet:

195 000 kr/år

Mejla
HUVUDSPONSOR

Din verksamhet står med som avsändare i all marknadsföring och har ett bord uppkallat efter sig. Tre platser ingår för anställda, kunder eller partners.

145 000 kr/år

Mejla
SPONSOR

Din verksamhet har ett bord uppkallat efter sig. Tre platser ingår för anställda, kunder, eller partners.

75 000 kr/år

Mejla 
SUPPORTER

Ditt företag/organisation vill vara med och bidra. Alla behövs och alla ska kunna vara med. Du syns med namn på vår hemsida och deltar fysiskt i mån av plats. Du kan alltid delta digitalt.

5 000 kr/år

Mejla 
DIGITAL HUBB

För företag, kommuner och regioner som vill ha egna träffar med livesända föreläsningar. Vi står för fem livesända evenemang per år. Ni står för lokal, frukost och värdskap. Läs mer på Sverige:2030s webb.

FRÅN 145 000 kr/år

Läs mer >>
DIGITAL PARTNER

För företag, föreningar, kommuner och regioner som vill bjuda in sina kunder, leverantörer och  medarbetare till den digitala Zoom-sändningen. Du syns med logotyp på vår hemsida och kan använda vår logga i din marknadsföring. Läs mer på Sverige:2030s webb.

80 000 kr/år

Läs mer >> 
Platser

Pris per år
En plats

Är du ensam i företaget, eller kanske ensam i din roll? Då hittar du säkert någon att diskutera din situation med på våra träffar! Du kan överlåta platsen om du själv inte kan.

17 000 kr/år

Mejla
Två platser

Kroka arm med din hållbarhetschef, din HR-chef eller din närmaste medarbetare för att ha en diskussionspartner. Eller bjud in en kund eller leverantör som du vet vill bli inspirerad.

32 000 kr/år

Mejla
Tre platser

Kanske är ni en hel avdelning som vill delta tillsammans? Ju fler ni är, desto större kontaktyta i diskussionerna. Platserna är inte personliga utan vem som du vill kan gå.

45 000 kr/år

Mejla
1 plats digital

Vill du prova på var du än är? Eller är speciellt intresserad av just ett specifikt ämne?  

Utan kostnad

Mejla

Bli partner eller sponsor

Företag/organisation Namn Roll E-post Telefon Välj ett alternativ Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in