ANMÄLAN >>

5Vtill5P – modell för hållbar affärsutveckling

I affärsmodellen 5Vtill5P integreras hållbarhet, digitalisering, affärsutveckling och varumärke i en och samma process, för att effektivt stärka konkurrenskraften. Uppsala:2030 vilar på 5Vtill5P:s struktur.

Inom kort är hållbarhet ett minimikrav för att existera på marknaden. Genom att redan från början koppla företagets vision till de globala målen skapas en vinn-vinn-situation för ägare, medarbetare, kunder och vår planet. Inget företag eller organisation har råd att låta bli.

För att lyckas gäller det att göra kunden överraskat nöjd på alla plan och att se över verksamhetens samtliga kontaktytor med kunden. I tio steg integreras hållbarhet, digitalisering, affärsutveckling och varumärke i en och samma process, för att effektivt stärka konkurrenskraften och göra kunden till företagets bästa säljare.

10 steg med 5Vtill5P

  • 1. Vision: Vilken är er vision? Och hur kopplas den till de globala målen?
  • 2. Vem: Vem vänder ni er till? Målgruppen. Och vad har de för behov?
  • 3. Varför: Varför ska kunderna välja er före alla andra? Säljfördelar USP, ESP och SSP!
  • 4. Vad: Vad erbjuder företaget för lösning på kundernas behov?
  • 5. Värderingar: Vilken är företagets personlighet och kultur?
  • 6. Påverkan: Kunden ser och hör företagets löften i marknadsföring, PR och försäljning.
  • 7. Plats: Kunden upplever platsen där ni möts. På kontoret, i butiken, på webben eller hos återförsäljare.
  • 8. Produkt/tjänst: Kunden upplever produktens och tjänstens funktionalitet, kvalitet och design.
  • 9. Pris: Hur väljer vi ett pris som adderar rätt värde till produkten eller tjänsten för vår kund?
  • 10. Personer: Kunden möter och är i kontakt med företagets medarbetare, men även återförsäljare och samarbetspartners.
5Vtill5P

Så här går det till

Med 5Vtill5P kan ni steg för steg bygga ett starkare varumärke. För att lyckas gäller det att medarbetarna är stolta över företaget så att de kan göra kunden överraskat nöjd i samtliga kontaktytor 5P. I tio steg integrerar ni Agenda 2030, hållbarhet, digitalisering, affärsutveckling och varumärke i en och samma process, så att ni effektivt och i 360° kan stärka er konkurrenskraft, då blir kunden och era medarbetare era bästa säljare. Ni kan även inkludera ert ISO certifieringsarbete och hållbarhetsrapportering in i processen om ni så önskar.

Vi leder er genom processen

Vill du ta ett första steg för att undersöka om 5Vtill5P passar er verksamhet?

Vi föreslår att du börjar med en Hållbarhets-SWOT i ledningsgruppen och sedan bjuder in alla medarbetare till en kick off. Vill du veta hur det går till? Kontakta oss!

Pia Anderson, grundare av modellen, leder dig genom workshopen.

Mia Ulin, certifierad i modellen 5Vtill5P, leder dig genom workshopen.