ANMÄLAN >>

Vad är Agenda 2030 och de globala målen?

”Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga." Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Varje mål har flera underliggande delmål.