ANMÄLAN >>
UPPSALA:20230s ÅRLIGA EVENEMANG

Framtidsdagen

Framtidsdagen är Uppsala:2030s årliga evenemang, öppet för alla företag och organisationer som inser att hållbarhet är viktigt för att stärka konkurrenskraften. 2022 ägde evenemanget rum den 1 december i Vasasalen på Uppsala slott

Årets tema var: På spaning efter den tid som kommer

All form av framtidsspaning måste börja här och nu, i kunskap om samtiden. Varför säger vi en sak och gör en annan? Och hur kan vi prissätta våra hållbara produkter och tjänster för att bli mer lönsamma? På Framtidsdagen höjer vi blicken mot nya perspektiv:

  • Katarina Graffman pratade om konsumtion, mainstream, hållbarhet, bubblor och äkthet. Katarina hjälper oss få en djupare förståelse för tidsandan, hur kan vi se mönster och skönja framtiden.

  •  Mathias Cöster inspirerade oss i hur vi kan dra i olika prisreglage för att öka lönsamheten och tillsammans får vi testa hans modell i en workshop.

  • Q-linea och Agenda Advokatbyrå, som varit med i Uppsala:2030 sedan start, berättade om sitt hållbarhetsarbete och hur det har utvecklats under programmets tre år.

  • Som vanligt fick deltagarna dela tankar och idéer i rundabordssamtal.

Sammandrag Framtidsdagen 2022

Ett sammandrag av Framtidsdagen 2022. Cirka 60 personer från Uppsalas näringsliv, akademi och samhälle fick kunskap, inspiration och löste problem tillsammans 1 december 2022.
Framtidsdagen är Uppsala:2030s årliga evenemang, öppet för alla företag och organisationer som inser att hållbarhet är viktigt för att stärka konkurrenskraften. Tillsammans affärsutvecklar vi för en hållbar framtid.

Undrar du?

Varför är det så svårt att tänka långsiktigt? Vad behöver vi göra för att ändra människors beteenden? Hur arbetar vi hållbart och ökar vår konkurrenskraft?
Frukost, kunskap, diskussioner, workshop och lunch fem förmiddagar per år.

Talare Framtidsdagen 2022

Våra partners Uppsala universitet och Uppsala kommun ger oss inblick i det allra senaste inom intressanta ämnen. Våra talare föreläser, skriver böcker, deltar i tv, utvecklar nya modeller och leder framgångsrikt människor i ett fruktbart hållbarhetsarbete.

Framtidsspaning

Katarina Graffman

Katarina Graffman är doktor i kulturantropologi. I drygt tjugo år har Katarina hjälpt företag att förstå konsumtionskultur och människors beteenden. Tillsammans med professor Jacob Östberg har hon skrivit boken Vi är vad vi köper (2018), samt På spaning efter den tid som kommer (2020). Katarina är just nu aktuell med Prylberget på SVT. Tillsammans med komikern Robin Paulsson tar hon reda på hur vi svenskar konsumerar, vad vi tror är bra för miljön och vilka historier som döljer sig bakom våra vanliga vardagsprylar.

Prissättning

Mathias Cöster

Mathias Cöster är docent i industriell teknik vid Uppsala universitet. Han forskar om digitalisering och sambandet mellan prismodeller, affärsmodeller och affärsekologier, samt om organisationers styrning för att nå hållbarhetsmål. Han har även skrivit böckerna Organisering och digitalisering: att skapa värde i det 21:a århundradet och Prissättning: affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller. Mathias har tagit fram fem olika prisreglage (som en mixer i en musikstudio) med syfte att öka lönsamheten. De reglagen ska vi testa tillsammans i en workshop.

"Det går inte att nöja sig med att tro på vad människor säger – utan studera vad de gör."

Katarina Graffman, föreläsare Framtidsdagen

Pia Anderson, grundare av Uppsala:2030:

Rivstarten på ditt företags nya hållbarhetsarbete?

Jag har länge gått på tvärs genom olika kunskapsområden och branscher och med tiden lärt mig att ett sätt att skapa innovation är då branscher och kunskapsområden korsbefruktas. I Uppsala:2030 gör vi det genom att knyta ihop olika branscher och kunskapsområden i rundabordssamtal. Framtidsdagen är en bra start, där du får veta mer om Uppsala:2030.

Starten på något nytt

Nästa år blir det en nystart av Uppsala:2030. Då bjuder vi in fler deltagare. Alla som känner engagemang och ett ansvar för organisationens hållbarhetsarbete är välkomna att söka sig till programmet 2023. Detta berättar vi mer om på Framtidsdagen.

Så här säger deltagarna

UPPSALA:2030 startade 2020. Några har varit med från början, andra har kommit in i programmet allt eftersom. Så här säger några av deltagarna.
”Vi vill vara med och anta utmaningen att tillsammans sätta hållbarhet på Uppsalas karta.​”

Hanna Pontén Brattgård, Agenda Advokatbyrå

Uppsala:2030 är inte bara miljöfrågor utan belyser alla hållbarhetsperspektiv som kan ge nya affärsmöjligheter och arbetssätt.

Mats Gullberg vice vd Q-linea

”Det är självklart och viktigt att vi, tillsammans med andra företag, arbetar och lär oss mer om hållbarhet.”

Karin Lindén, Ekeby städ