ANMÄLAN >>

ANMÄLAN TILL 20 september 2024
Är du med på den cirkulära hållbarhetsresan?
– Så får du med dig styrelsen, ledningen, alla medarbetare, leverantörer och kunder

På Uppsala Konsert & Kongress, Vaksalagatan 1

Kl 07.30 – 11.00 eller digitalt via Zoom 07.45 - 11.00

Enligt EUs direktiv, CSRD, är hållbarhetsarbetet en ledningsfråga. Det ska vara en självklar del av affären och en lönsam investering som skapar affärsnytta. Men om man inte har organisationen med sig, händer ingenting.
Therese Monstad, universitetslektor vid Uppsala universitet, har forskat på förändringskommunikation och hur du får med dig hela organisationen i en omställning. Hon har erfarenhet från både läkemedelsindustrin, bank och kulturbranschen.
Johan Munck, vd för Polarn O. Pyret, berättar hur en uttalad hållbar affärsstrategi från ägare och styrelse resulterade i att hela organisationen driver på omställningen, samtidigt som fler och fler kunder handlar från second-hand sortimentet. Under 2023 hade de omsättningsrekord och second-hand sortimentet har skapat en helt ny trafik i butiken.
Anna Hämberg Barron är biträdande jurist på Agenda advokatbyrå och arbetar med miljöfrågor från ett affärsrättsligt perspektiv. Hon ska berätta om det senaste gällande EU:s nya regelverk för företagsansvar (CSDDD) och de konkreta hållbarhetskrav som i framtiden kan komma att gälla för europeiska företag.
Partners och sponsorer går kostnadsfritt. För övriga är priset 195 kr + moms. Betalas på plats eller via faktura.
Sista anmälningsdag är den 13 september på plats. Senast den 18 september på Zoom.

Våra föreläsare

Våra talare har erfarenhet från vitt skilda områden men delar engagemanget för att bidra till en bättre värld.
JOHAN MUNCK
VD för Polarn O. Pyret
Polarn O. Pyret är ett svenskt barnklädesmärke inom premiumsegmentet mer hållbara varumärken. Johan ansvarar för att driva företagets tillväxt och lönsamhet över flera marknader och kanaler med fokus på att minska företagets miljöavtryck.
Enligt en artikel i Dagens industri 3 februari 2024 hade Polarn O. Pyret under 2023 omsättningsrekord och en e-handel som växer med 20 procent. Dessutom ökar strömmen av nya kunder till second hand-sortimentet.
Johan Munck har tidigare bland annat drivit konsultfirma och varit senior rådgivare där han hjälpt detaljhandelsföretag med innovativa och kundcentrerade lösningar. Johan har erfarenhet från omnikanalshandel, handels- och inköpsstrukturer och internationell expansion.
THERESE MONSTAD Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet
Therese är även biträdande prefekt med ansvar för institutionens utbildning. Hennes forskning är inriktad mot organisationskommunikation och då framförallt förändrings- och kriskommunikation.
De senaste åren har förändringsprocesserna i huvudsak handlat om digitala transformationer.
Hon har nyligen deltagit i projekt som har fokuserat på att kartlägga och bidra till att dämpa smittspridningen av covid-19 i U-A län (CRUSH Covid), om digital transformation av fysiska rum (TROPHY) & förändringskommunikation.
ANNA HÄMBERG BARRON
Biträdande jurist på Agenda advokatbyrå
Annas expertområden, förutom allmän affärsjuridik, är fastighetsrätt och miljörätt. Anna tycker att något av det viktigaste för att kunna skapa bra lösningar för klienterna är en god förståelse för deras affärssituation, samt förmågan att se ”lite längre”.
Hon drivs av att skapa lösningar som håller idag och samtidigt ger en tryggare affärssituation i framtiden.
Tack vare intresse för, och erfarenhet av, mark- och miljörätt är hon insatt i det landskap som dagens och framtidens företag har att förhålla sig till.
PIA ANDERSON
Moderator
Pia Anderson är grundare av Sverige:2030, Uppsala:2030 och modellen 5Vtill5P.
I sitt arbete processleder hon företagens affärsutveckling från Agenda 2030, visionen, affärsidé, affärsmodell, värderingar, strategier, och skapar utvecklingsprojekt tillsammans med företagens medarbetare, ledningsgrupp och styrelse. 
Pia har också skrivit två böcker som baseras på modellen 5Vtill5P. ”Bygg det goda varumärket” handlar om hur företag steg för steg jobbar med hållbar affärsutveckling och den första boken ”Bygg ditt varumärke själv” hjälper företag att skapa en varumärkesplattform.
Superscript

Anmäl dig till Uppsala eller digitalt

TEMAN 2024

8 mars: Cirkulär ekonomi. – Vad betyder det egentligen för affären?
The Kitchen Club, Magazin X.

3 maj: Vem styr hållbarhetsarbetet i en skör demokrati  
På Advokatfirman Lindahl.

20 September: Är du med på den cirkulära hållbarhetsresan? – Hur får du med dig styrelsen, ledningen, alla medarbetare, leverantörer och kunder?

25 oktoberBiologisk mångfald – De planetära gränserna och klimatsmart mat. Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij, Elin Röös, mat- och klimatforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU samt Jessie Sommarström, Årets  kock 2022. På restaurang Hubben, Uppsala Science park.

6 DECEMBER, FRAMTIDSDAGEN
Det hållbara arbetsgivarvarumärket – När blir mångfald lönsamt?
Lena Zander, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet som forskat i kulturmöten, ledarskap och integration. Anna Gulliksen, chef för talangförvärv på Tietoevry. I sin roll har hon bland annat varit delaktig i en stor undersökning om kvinnor i IT-branschen. På Scandic Uppsala Nord.

Alla som är med gör skillnad.