ANMÄLAN >>
8 september 2023. Kl 07.30 - 11.00. 

Framtidens hållbara plats

Vad säger platsen om den verksamhet du arbetar inom? Handlar destinationsutveckling bara om turism? Och kan man genom långsiktigt hållbar samverkan få konkurrensfördelar och positionera sig på ett positivt sätt?
Till vår hjälp har vi den här gången fyra personer med fokus på hållbar destinations- och platsutveckling. Från Uppsala universitet kommer Ulrika Persson-Fischier, från destination Älvkarleby kommer Josefin Näsström och Sanna Rudling som arbetat långsiktigt med saverkan och place branding. Sist men inte minst berättar Charlotte Skott, vd för Destination Uppsala och näringslivsdirektör på Uppsala kommun om internationell samverkan kring hållbar platsutveckling.
Mellan och efter föreläsningarna delar vi varandras erfarenheter och kunskap i runda-bords-samtal och avslutar förmiddagen med en utmaning vi ska lösa. Uppsala universitet bjuder på den senaste forskningen inom hållbar utveckling och du får även ta del av goda exempel där näringsliv och organisationer delar med sig av sina tips och råd för en hållbar omställning. Men det viktigaste av allt är era samtal mellan varandra!

Ulrika Persson-Fischier, forskare Uppsala universitet

Ulrika Persson-Fischier arbetar vid institutionen för industriell teknik och forskar om hållbarhet, besöksnäring, entreprenörskap och kultur.

Hon ingår i forskningsprogrammet hållbara besök, ett tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Campus Gotland, en del av Uppsala universitet, och forskar om besöksnäring och hållbarhet.

– Jag försöker se sina forskningsfält ur de tre dimensionerna för hållbarhet, det vill säga ekonomi, ekologi och socialt och fokuserar på samarbetsformer för hållbarhet, säger Ulrika Persson-Fischier.

Program 2023

Detta innehåll planerar vi att ha år 2023, och snart ör 2024 också på plats.
Alla träffar består av föreläsare från forskningen och goda exempel från hållbara företag eller organisationer. Tillsammans delar vi erfarenheter och löser problem. Vi träffas i Vasasalen Uppsala slott, om inget annat anges, fem förmiddagar per år mellan kl. 07.30 och 11.00. Frukost ingår. Eller delta digitalt via Zoom.

2023

 • 17 MARS: Nudging och en hållbarhetsvandring genom kundresan, Martin Westin, forskare på SLU. Puffning (eng. nudging) är ett begrepp som används för att beskriva hur man gör för att hjälpa människor göra rätt val, alltså puffa dem i rätt riktning.
  Martin Löfgren, inköpschef på Scandic Hotels Group berättar om sitt hållbarhetsarbete.

 • 9 MAJ: Big bang, meningen med arbetslivet och svåra samtal. Ulf Danielsson, Fysiker, författare, föreläsare och professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Claes Hedström, präst och miljösamordnare vid Svenska kyrkan.
 • 8 SEPTEMBER: Framtidens hållbara plats. Ulrika Persson-Fischier, programansvarig för masterprogrammet ”Hållbar destinationsutveckling” på campus Gotland, som är en del av Uppsala universitet.
 • 27 OKTOBER: Green washing: Retorik och argumentationsteknik. Erik Bengtson, forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
 • 1 DECEMBER: Framtidsdagen 2023. Positiv psykologi, hitta hopp och framtidstro.

Alla som är med gör skillnad. 

FRAMTIDA TEMAN

 • Hur får jag med mig styrelsen, ledningen, alla medarbetare och familjen?
 • Det hållbara arbetsgivarvarumärket: rekrytering och mångfald.
 • Skör demokrati. Får man tycka och tänka vad man vill?
 • Cirkulär ekonomi
 • Jämställdhet och jämlikhet
 • Klimatsmart mat

Säkra din plats redan nu!

ANMÄL DIG HÄR >>