ANMÄLAN >>

Om Uppsala:2030

Samtal och möten som ger nya tankar och kunskap om hållbar utveckling, skapar motivation och leder till förändring via företagen ut i samhället. Det är idén bakom Uppsala:2030.

Sedan starten 2020 har vi delvis förändrat formen och nya medarbetare har tillkommit. Grunden är dock densamma. Vi vill driva på utvecklingen, överbrygga gapet mellan akademiska idéer och verkliga utmaningar samt bidra till ett bättre samhälle och en snällare värld.

Vi vill slå ett slag för Uppsala som en mötesplats och källa för nya idéer och innovation. Uppsala är ett starkt varumärke i världen. Uppsala universitet rankas som EUs mest hållbara universitet, både när det gäller miljöpåverkan och social påverkan. I samverkan med Uppsala universitet och våra andra sponsorer vill vi positionera Uppsala som staden i världen där vi tillsammans är ledande i cirkulär och hållbar omställning till ett samhälle där alla människor trivs. Det är vår vision.

Varför startades Uppsala:2030?

"Jag fick idén att starta en mötesplats där man blir inspirerad, får kunskap och affärsutvecklar för en hållbar framtid tillsammans."

”Jag skrev två böcker om min modell för hållbar varumärkesutveckling och byggde upp företaget 5vtill5P samtidigt som jag pluggade teologi på Uppsala universitet. Ungefär samtidigt lanserades Agenda:2030 och de Globala hållbarhetsmålen. Det landade så rätt i mina egna idéer och tankar om meningen med livet och arbetslivet. Därför fick jag idén att starta en mötesplats där deltagarna blir inspirerade, får kunskap och affärsutvecklar för en hållbar framtid tillsammans med akademi, näringsliv och samhälle. Det blev verklighet 2020, precis innan pandemin.

Under mitt arbetsliv har jag varit på många föreläsningar och suttit bredvid intressanta människor som jag så gärna hade velat prata lite djupare med, men det har aldrig varit en del av eventet. Man har bara fått ”mingla” med en kaffekopp i handen och försökt hitta intressanta vinklar på samtalet själv. Jag vill fördjupa samtalet, för vi har alla viktiga erfarenheter och reflektioner att dela med oss av.

Därför ville jag från början att rundabordssamtal en ska vara en viktig del av Uppsala:2030, där vi delger varandra våra tankar och erfarenheter utifrån det vi just lyssnat på. Det kan ibland bli lika stor behållning som själva föreläsningen.

Med våra gemensamma kunskaper och erfarenheter skapar vi tillsammans den framtid vi och kommande generationer vill leva och verka i."

Pia Anderson, moderator och initiativtagare till Uppsala:2030

Vår vision

"Alla företag och organisationer gynnar planeten och mänskligheten."
I en hållbar värld har vi tillsammans skapat en cirkulär ekonomi, i harmoni med naturen, där människor får komma till sin fulla rätt i ett tryggt, inkluderande och kreativt samhälle.

Vad är hållbar affärsutveckling?

Hållbar affärsutveckling genomsyrar hela verksamheten och betyder att man tar ansvar för de ekologiska och sociala system verksamheten och dess omvärld verkar i, och genom det skapar ekonomiskt livskraftiga verksamheter.

Innovation skapas då branscher och kunskapsområden korsbefruktas. Uppsala:2030 är en fusion av nätverkande, utbildning, workshops och skapar en innovativ miljö där vi affärsutvecklar för en hållbar framtid.

Sedan starten 2020 har vi haft mellan 40 och 60 deltagare på varje möte och vi träffas fem gånger per år. Mötena har varit i form av Zoom, fysiskt i Vasasalen på Uppsala slott eller som hybridmöten.

Deltagarna består av företag, lokala nationella och globala, som ser hållbarhet som viktigt för att utveckla sin verksamhet långsiktigt och vara en del av Uppsalas, Sveriges och världens utveckling.

Styrelsen för Uppsala:2030

Uppsala:2030 drivs som en ideell förening. Vi är alla genuint engagerade i samhällsutveckling, företagande och alla aspekter av hållbarhet.
Mohamad Hassan, ordförande
Mohamad Hassan är en erfaren företagare och var under 20 år aktiv politiker för Liberalerna i Uppsala kommun. Efter den politiska karriären har han engagerat sig i flera projekt inom bland annat idrott och kultur samtidigt som han även arbetar med olika uppdrag, bland annat inom trygghet och samhällsbyggnad i Gränby och Kvarngärdet.
Pia Anderson, ledamot
​Pia Anderson är grundare av affärsmodellen 5Vtill5P,
Sverige:2030, Uppsala:2030 och är oftast den som modererar evenemangen. Pia har skrivit två böcker som baseras på 5Vtill5P och handlar om hur företag steg för steg integrerar hållbar utveckling i sin affärsmodell. Hon är dessutom en flitigt anlitad föreläsare  och workshopledare. Pia arbetar även operativt i Uppsala:2030.

Tel: 070 883 07 92

Mia Ulin, ledamot
Mia Ulin driver Apostel kommunikation sedan 2002 som hjälper företag och organisationer att skapa kärleksfull kommunikation. Hon jobbar med content management, storytelling och konceptutveckling. Emellanåt skriver hon artiklar och manus samt  förestår Vasaborgen Uppsala slott. Mia arbetar också operativt i Uppsala:2030 och hjälper ibland Pia att moderera evenemangen.

Tel: 070-390 79 89

Susanna Eriksson Dahlberg, suppleant
Susanna Eriksson Dahlberg är grundare och vd för kommunikationsbyrån Scoopit Media & Communication, en strategisk och operativ byrå som skapar, driver och underhåller kommunikation tillsammans med företag, universitet och organisationer. Arbetet kännetecknas av social hållbarhet med människan i fokus.

Tel:  070 755 39 50

Övriga medarbetare

Förutom styrelsen arbetar personer med olika kunskap, erfarenhet och kompetens för att vi ska kunna genomföra våra fem evenemang per år.
Cristoffer "Stoffe" Högberg
Stoffe har verkat som chef och ledare i bygg- och fastighets-branschen med projekt över hela Sverige, köpcentrum, hotell och hållbarhetsutmaningar inom stora bolag.  Dessutom är han certifierad managementkonsult som följer ISO 20700 och hjälper företag med omställning och förändring, gärna i samband med hållbar affärsutveckling. 
Anders Ramsell
Har sedan 1987 arbetat som VD och managementkonsult inom 12 olika branscher såsom Bank & Finans, Bygg & Konstruktion, Facility management, Försäkring, Industri, IT & Telecom, Läkemedel och Reseindustrin.  Anders specialitet är att få hela organisationen medveten om var intäkterna kommer ifrån samt varje individs påverkan på intäktsflödet. 

Tel: 0705-92 92 39

Alva Lindberg
Alva studerar arkeologi och antik historia vid Uppsala Universitet samt arbetar som biträdande platschef på Vasaborgen Uppsala slott. Hon har tidigare varit involverad i att driva hållbarhetsfrågor inom skolans värld men vidgar nu sina vyer och arbetar för att göra Uppsala:2030 möjligt.