ANMÄLAN >>

Om Uppsala:2030

Samtal och möten som ger nya tankar och kunskap om hållbar utveckling, skapar motivation och leder till förändring via företagen ut i samhället. Det är idén bakom Uppsala:2030.

Sedan starten 2020 har vi delvis förändrat formen och nya medarbetare har tillkommit. Grunden är dock densamma. Vi vill driva på utvecklingen, överbrygga gapet mellan akademiska idéer och verkliga utmaningar samt bidra till ett bättre samhälle och en snällare värld.

Vi vill slå ett slag för Uppsala som en mötesplats och källa för nya idéer och innovation. Uppsala är ett starkt varumärke i världen. Uppsala universitet rankas som EUs mest hållbara universitet, både när det gäller miljöpåverkan och social påverkan. I samverkan med Uppsala universitet och våra andra sponsorer vill vi positionera Uppsala som staden i världen där vi tillsammans är ledande i cirkulär och hållbar omställning till ett samhälle där alla människor trivs. Det är vår vision.

Varför startades Uppsala:2030?

"Jag fick idén att starta en mötesplats där man blir inspirerad, får kunskap och affärsutvecklar för en hållbar framtid tillsammans."

”Jag skrev två böcker om min modell för hållbar varumärkesutveckling och byggde upp företaget 5vtill5P samtidigt som jag pluggade teologi på Uppsala universitet. Ungefär samtidigt lanserades Agenda:2030 och de Globala hållbarhetsmålen. Det landade så rätt i mina egna idéer och tankar om meningen med livet och arbetslivet. Därför fick jag idén att starta en mötesplats där deltagarna blir inspirerade, får kunskap och affärsutvecklar för en hållbar framtid tillsammans med akademi, näringsliv och samhälle. Det blev verklighet 2020, precis innan pandemin.

Under mitt arbetsliv har jag varit på många föreläsningar och suttit bredvid intressanta människor som jag så gärna hade velat prata lite djupare med, men det har aldrig varit en del av eventet. Man har bara fått ”mingla” med en kaffekopp i handen och försökt hitta intressanta vinklar på samtalet själv. Jag vill fördjupa samtalet, för vi har alla viktiga erfarenheter och reflektioner att dela med oss av.

Därför ville jag från början att rundabordssamtal en ska vara en viktig del av Uppsala:2030, där vi delger varandra våra tankar och erfarenheter utifrån det vi just lyssnat på. Det kan ibland bli lika stor behållning som själva föreläsningen.

Med våra gemensamma kunskaper och erfarenheter skapar vi tillsammans den framtid vi och kommande generationer vill leva och verka i."

Pia Anderson, moderator och initiativtagare till Uppsala:2030

Vår vision

"Alla företag och organisationer gynnar planeten och mänskligheten."

Vad är hållbar affärsutveckling?

Hållbar affärsutveckling genomsyrar hela verksamheten och betyder att man tar ansvar för de ekologiska och sociala system verksamheten och dess omvärld verkar i, och genom det skapar ekonomiskt livskraftiga verksamheter.

Innovation skapas då branscher och kunskapsområden korsbefruktas. Uppsala:2030 är en fusion av nätverkande, utbildning, workshops och skapar en innovativ miljö där vi affärsutvecklar för en hållbar framtid.

Sedan starten 2020 har vi haft mellan 40 och 60 deltagare på varje möte och vi träffas fem gånger per år. Mötena har varit i form av Zoom, fysiskt i Vasasalen på Uppsala slott eller som hybridmöten.

Deltagarna består av företag, lokala nationella och globala, som ser hållbarhet som viktigt för att utveckla sin verksamhet långsiktigt och vara en del av Uppsalas, Sveriges och världens utveckling.

Vi driver Uppsala:2030

Uppsala:2030 drivs som en ideell förening av oss och våra partners. Vi är alla genuint engagerade i samhällsutveckling, företagande och alla aspekter av hållbarhet.

Pia Anderson

"Bygg det goda varumärket och kunderna blir era bästa säljare", är Pias ledord.

​Pia Anderson är grundare av Sverige:2030, Uppsala:2030 och modellen 5Vtill5P. Hon är även den som modererar träffarna.

Pia har skrivit två böcker som baseras på modellen 5Vtill5P ”Bygg det goda varumärket” handlar om hur företag steg för steg jobbar med hållbar affärsutveckling och den första boken ”Bygg ditt varumärke själv” som hjälper företag att hitta roten till varumärket och skapa en varumärkesplattform.

Hon är dessutom en flitigt anlitad föreläsare i varumärkesfrågor och har föreläst på TedX. Pia bokas även av Sveriges Talare, Talarforum, Talarpoolen.

Tel: 070 883 07 92

Susanna Eriksson Dahlberg

Susanna Eriksson Dahlberg är grundare och vd för kommunikationsbyrån Scoopit Media & Communication. Hon anser att världen faktiskt skulle vara bättre om vi alla lärde oss att kommunicera och att prata med varandra. Att lyssna är också en viktig del i all kommunikation och det måste man göra för att förstå sin omvärld.

Scoopit Media jobbar strategiskt och operativt. Vi skapar, driver och underhåller kommunikationen tillsammans med företag, universitet och organisationer.

Vårt arbete kännetecknas av nya idéer, kreativa diskussioner, strategiska ställningstaganden, detaljfrågor och snabba beslut. Social hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. Människan är i fokus.

Tel:  070 755 39 50

Mia Ulin

Mia Ulin driver Apostel kommunikation sedan 2002 och har drivit, reklambyrå, besöksportal, varit chefredaktör, och driver ett museum i en slottsruin. I tio år skrev hon texter för baksidan av Arlas mjölkpaket, Sveriges mest lästa medium.

Mia hjälper företag och organisationer att skapa kärleksfull kommunikation för att bygga långsiktiga och lönsamma relationer med sina kunder. Hon jobbar också med content management, storytelling och konceptutveckling. Hon är certifierad 5Vtill5P-ledare och har jobbat med modellen sedan 2014.

Uppdragsgivarna finns ofta inom mat & dryck, fastigheter, upplevelser, platser och destinationer. Mia har även stor kunskap om småföretagande och besöksnäring.

Tel: 070 390 79 89