Dokumentation

Här samlar vi presentationerna från föreläsningarna, under förutsättning att föreläsaren gett sitt tillstånd. Vi har även ambitionen att publicera filmen från de livesända föreläsningarna. Är du intresserad av ett ämne som inte finns här och vill ha dokumentation, hör gärna av dig till oss. 

Vem styr hållbarhetsarbetet i en skör demokrati?

På Advokatfirman Lindahl, Uppsala,den 5 maj 2024

Det öppna samhället. Med Sten Widmalm, professor i statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Kultur äter strategier till frukost – Vikten av ett bra visselblåsarsystem. Med Elsa Malmqvist, advokat på Advokatfirman Lindahl.

Om källskydd och meddelarfriheten. Med Johanna Odlander, chefredaktör och ansvarig utgivare på Upsala Nya tidning.

Cirkulär ekonomi  
– Vad betyder det egentligen för affären?

The Kitchen Club, Magazin X Uppsala den 8 mars 2024.

Cirkulär ekonomi - Mycket snack och lite verkstad? Per Fors, Uppsala universitet.

Hela organisationen ska med! Alexandra Rosenqvist, Beijer Byggmaterial.

Om cirkulär ekonomi i en kommun. Elin Belleza, Uppsala Vatten och Avfall.

Framtidsdagen
– Om hopp och framtidstro

Framtidsdagen 2023 hölls i Gottsunda Kulturhus den 6 december.
Hemmaplan - För positiv samhällsutveckling
I slutet av 2022 tog Fastighets AB Hemmaplan över Gottsunda centrum i Uppsala kommun. Cecilia Safaee är vd och berättar varför Hemmaplan investerar i områden med sociala utmaningar.
- Hemmaplan investerar i centrumfastigheter i områden präglade av socioekonomiska utmaningar, för att genom centrumet driva en positiv samhällsutveckling i hela området. Målsättningen är att alla barn ska växa upp med lika möjligheter i ett tryggt område där de känner sig hemma. Vi vill återta närcentrumets roll som "platsen mitt i byn" och utgöra ett nav för hela området, med och för människor som bor och är verksamma här, säger Cecilia Safaee.

Så undviker du Greenwashing

Föreläsningar hos grant Thornton Uppsala den 27 oktober 2023. Tyvärr strulade tekniken, kopplingen mellan sändningen och presentationerna funkade inte. Det gjorde att presentationsbilderna inte kom med i inspelningen utan klippts in i efterhand. Presentationsbilderna finns även att ladda ner som PDF:

EUs gröna giv och hållbarhetsrapporteringen

Johanna Forsgren Amos, hållbarhetsrådgivare på Grant Thornton, ger oss grunderna till EUs nya direktiv på hållbarhetsredovisning och hjälper oss reflektera över hur det vi redovisar kan vägleda oss i vår marknadsföring.

Johanna är ESG-specialist och har omfattande arbetserfarenhet från Europa, Asien och Nordamerika och hjälper sina kunder följa krav inom EU och globalt.

ESG står för Environmental, Social och Governance och rymmer alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället. T.ex klimatförändringar, jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö, hållbarhetsredovisning,  mycket mer.

Från greenwashing till positiv samhällskraft

Erik Bengtson är forskare i retorik vid Uppsala universitet och lektor vid Södertörns högskola. Erik forskar om företags gröna retorik; han menar att vi bör prata mindre om greenwashingens synder och fundera mer över vad som kännetecknar god grön marknadsföring, samt hur denna kan främjas.

Eriks forskning bedrivs primärt inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Miljöutfästelser inom energisystemet", där han arbetar med Oskar Mossberg (jur. dr. i civilrätt). Erik och Oskar har gett ut en bok som handlar om fördelarna med grön marknadsföring.